KoniuszE. (2019) „O niektórych nazwach ubiorów (stroju). w Słowniku gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej i Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (14), s. 86-95. doi: 10.24917/20831765.14.8.