Horyń, E. i Zmuda, E. (2020) „Elżbieta pod Wawelem. Funkcjonowanie imienia w antroponimii i kulturze krakowskiej”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 90–98. doi: 10.24917/20831765.15.7.