KowalikK. (2020) „Topograficzno-historyczna geneza nazw własnych krakowskich mostów i innych budowli służących przeprawie”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 131-144. doi: 10.24917/20831765.15.11.