[1]
DuskaJ., „Czy słownictwo agrarne w utworach Jana Kochanowskiego jest słownictwem specjalistycznym? – analiza porównawcza na podstawie Gospodarstwa Anzelma Gostomskiego”, SL, nr 15, s. 67-78, grudz. 2020.