[1]
D. Kozaryn, „O czym nie napisał Marcin Bielski, czyli o pewnym rodzaju uwag metatekstowych w Kronice, to jest historyi świata (1564)”, SL, nr 15, s. 145–153, grudz. 2020.