[1]
E. Młynarczyk, „Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Miasto w polskich badaniach lingwistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 145”, SL, nr 15, s. 333–340, grudz. 2020.