Sieradzka-BaziurB. „Podmiotowość Nadawcy W Dawnym tekście naukowym... Na Podstawie Analizy Manifestu Pedagogicznego Janusza Korczaka Jak Kochać Dziecko. Dziecko W Rodzinie”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 14, grudzień 2019, s. 203-17, doi:10.24917/20831765.14.17.