Biolik , M. „Imiona I Derywaty Odimienne używane Na Polskiej Warmii W XIX Wieku”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 15, grudzień 2020, s. 39-49, doi:10.24917/20831765.15.3.