Horyń, E., i E. Zmuda. „Elżbieta Pod Wawelem. Funkcjonowanie Imienia W Antroponimii I Kulturze Krakowskiej”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 15, grudzień 2020, s. 90-98, doi:10.24917/20831765.15.7.