Kozaryn, D. „O Czym Nie Napisał Marcin Bielski, Czyli O Pewnym Rodzaju Uwag Metatekstowych W Kronice, to Jest Historyi świata (1564)”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 15, grudzień 2020, s. 145-53, doi:10.24917/20831765.15.12.