[1]
CyganS., „Miejsce gwary opoczyńskiej w lokalnej prasie (na przykładzie kieleckich «Przemian»)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2020, nr 15, s. 50-66, https://doi.org/10.24917/20831765.15.4, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7623 dostępne na: 27.02.2021.