Koniusz, Elżbieta. „O niektórych Nazwach ubiorów (stroju). W Słowniku Gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej I Słowniku Gwar Polskich Jana Karłowicza”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, no. 14 (grudzień 15, 2019): 86-95. Udostępniono październik 25, 2020. https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5548.