Horyń, Ewa, i Ewa Zmuda. „Elżbieta Pod Wawelem. Funkcjonowanie Imienia W Antroponimii I Kulturze Krakowskiej”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, no. 15 (grudzień 11, 2020): 90–98. Udostępniono grudzień 4, 2021. https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7626.