Kozaryn, Dorota. „O Czym Nie Napisał Marcin Bielski, Czyli O Pewnym Rodzaju Uwag Metatekstowych W Kronice, to Jest Historyi świata (1564)”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, no. 15 (grudzień 11, 2020): 145–153. Udostępniono październik 15, 2021. https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7632.