ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA

ISSN 2083-1765

Rocznik naukowy Katedry Języka Polskiego oraz Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poświęcony szeroko pojętemu językoznawstwu polonistycznemu.

Czasopismo objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" (lata 2019-2020).

Aktualna punktacja MEiN: 40.

Zaproszenie do publikacji

2021-03-29

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XVII tomu (2022) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń nabór tekstów do numeru XVI (2021) został zamknięty.

Nr 15 (2020)

Redaktorzy tematyczni tomu 15: Renata Dźwigoł, Marceli Olma

Tom dedykowany Pani Profesor Elżbiecie Rudnickiej-Firze

Opublikowane: 2020-12-21

Wyświetl wszystkie numery