ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA

ISSN 2083-1765

Rocznik naukowy Katedry Języka Polskiego oraz Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poświęcony szeroko pojętemu językoznawstwu polonistycznemu.

Czasopismo objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych". Aktualna punktacja MNiSW: 20.

Nr 14 (2019)

Redaktorzy tematyczni tomu 14: Ewa Horyń, Marta Karamańska, Ewa Młynarczyk

Opublikowane: 2019-12-23

Koldras Lacki na Turbaczu

Leszek Bednarczuk

20-23

Szybkość tworzenia wypowiedzi słownych w perspektywie gerontolingwistycznej – na przykładzie starzenia się fizjologicznego i dementywnego

Mirosław Michalik,Stanisław Milewski,Katarzyna Kaczorowska-Bray,Anna Solak,Małgorzata Krajewska

128-141

Wyświetl wszystkie numery