Stanisław Cygan (Kielce)
Grażyna Filip (Rzeszów)
Aleksandra Janowska (Katowice)
Violetta Jaros (Częstochowa)
Maria Jodłowiec (Kraków)
Danuta Kępa-Figura (Lublin)
Małgorzata Kita (Katowice)
Janina Labocha (Kraków)
Maria Malec (Kraków)
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków)
Marta Pančiková (Ostrawa, Czechy)
Agieszka Piela (Katowice)
Anna Piotrowicz (Poznań)
Danuta Pluta-Wojciechowska (Katowice)
Wiesław Ratajczak (Poznań)
Jarosław Redkwa (Czerniowce, Ukraina)
Dorota Samborska-Kukuć (Łódź)
Katarzyna Sicińska (Łódź)
Bożena Sieradzka-Baziur (Kraków)
Kazimierz Sikora (Kraków)
Sławomir Śniatkowski (Warszawa)
Bożena Taras (Rzeszów)
Anna Tyrpa (Kraków)
Włodzimierz Wysoczański (Wrocław)