Leszek Bednarczuk (Kraków)

Irena Bogoczová (Ostrawa, Czechy)

Marek Cybulski (Łódź)

Ewa Horyń (Kraków)

Krystyna Kleszczowa (Katowice)

Gintautas Kundrotas (Wilno, Litwa)

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków)

Andrzej Maria Lewicki (Lublin)

Maciej Mączyński (Kraków)

Elżbieta Rudnicka-Fira (Kraków)

Juraj Rusnák (Preszów, Słowacja)

Marian Skab (Czerniowce, Ukraina)

Tadeusz Szymański (Kraków)

Bogdan Walczak (Poznań)