Leszek Bednarczuk (Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Polska)

Irena Bogoczová (Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, Czechy)

Marek Cybulski (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Ewa Horyń (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Gintautas Kundrotas (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Wilno, Litwa)

Andrzej Maria Lewicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Maciej Mączyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Marceli Olma (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Elżbieta Rudnicka-Fira (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Juraj Rusnák (Uniwersytet Preszowski, Preszów, Słowacja)

Marian Skab (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Czerniowce, Ukraina)

Diana Stolac (Uniwersytet w Rijece, Rijeka, Chorwacja)