Informacje dla autorów

Zachęcamy Państwa do zgłaszania tekstów do czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”. Prosimy o zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której znajdują się informacje o profilu i historii czasopisma, oraz z wytycznymi redakcyjno-edytorskimi znajdującymi się w zakładce Zgłaszanie tekstów. Każdy Autor powinien zarejestrować się na stronie czasopisma, by móc zgłosić artykuł, lub zalogować się, jeśli ma już konto.