Informacje dla bibliotekarzy

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” to rocznik, którego głównym celem jest upowszechnianie wyników badań językoznawczych, obejmujących wielorakie zjawiska i problemy dawnej oraz nowszej polszczyzny. Łamy naszego rocznika pozostają także otwarte na ujęcia kontekstowe oraz interdyscyplinarne, które pozwalają uwzględnić rozmaite czynniki mające wpływ na zasoby jakościowe i ilościowe języka polskiego – tak w przeszłości, jak i współcześnie. Zachęcamy Państwa do włączenia strony czasopisma do Państwa systemów bibliotecznych.