Informacje dla czytelników

Zachęcamy czytelników, aby zarejestrowali się na stronie w celu uzyskiwania powiadomień od czasopisma. W tym celu należy kliknąć przycisk Zarejestruj znajdujący się w górnej części strony. W wyniku rejestracji czytelnicy będą otrzymywać na skrzynkę e-mail spisy treści nowych numerów. To pozwoli również czasopismu zapewnić dodatkowe wsparcie czytelnikom. Przed rejestracją czytelnicy powinni zapoznać się z Polityką prywatności.

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” to czasopismo punktowane (70 punktów), którego głównym celem jest upowszechnianie wyników badań językoznawczych, obejmujących wielorakie zjawiska i problemy dawnej oraz nowszej polszczyzny. Łamy naszego rocznika pozostają także otwarte na ujęcia kontekstowe oraz interdyscyplinarne, które pozwalają uwzględnić rozmaite czynniki mające wpływ na zasoby jakościowe i ilościowe języka polskiego – tak w przeszłości, jak i współcześnie. Jesteśmy duchowymi spadkobiercami i kontynuatorami myśli lingwistycznej wybitnych polskich językoznawców: profesorów Tadeusza Milewskiego i Stanisława Jodłowskiego. Czasopismo kontynuuje cykl wydawniczy zapoczątkowany w 1970 roku w Instytucie Filologii Polskiej ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie.

Autorzy tekstów zamieszczonych w kolejnych numerach Rocznika wywodzą się głównie z krakowskiego środowiska naukowego. W ostatniej dekadzie swoje debiutanckie teksty publikują także doktoranci. Wśród autorów najnowszych tomów nie brakuje również przedstawicieli krajowej i międzynarodowej lingwistyki. Czasopismo ma zatem charakter otwarty, o czym przekonuje zarówno przynależność generacyjna autorów, jak i wielość reprezentowanych przez nich ośrodków czy szkół naukowych, wreszcie mnogość podejmowanych zagadnień oraz wykorzystywanych metodologii badawczych.